Clover print

Clover APP

Clover APP pruža jedinstvenu mogućnost animacije izrađenog otiska kroz nove i svima dostupne tehnologije. Besplatno za krajnjeg korisnika, a idealno za promociju bilo kojeg proizvoda. Fuzijom hardwarea i softwarea stvorili smo jedinstvenu priliku za potpuno novi, inovativni i efikasni pristup oglašavanju.


Za svaku tvrtku ili proizvod, 2D ili 3D prikaz, Clover APP daje individualan pristup i unikatnu promociju bilo kojem brendu


Clover print

Clover tehničke upute PDF download


Clover print Clover print Clover print

Clover tim